Welke held kies jij?

Zoek jij een probleemoplosser, expert op de achtergrond of vertrouwenspersoon? Jouw juridische held vind je onder ons Superhelden-menu-item.

MAIL ONS BEL ONS

DE OMGEKEERDE ZOEKVRAAG

Elke keer een praktische tip, direct bruikbaar, handig, soms voor de hand liggend, een reminder, waardevol voor particulier en/of ondernemer.

Ben jij op zoek naar de ideale klant? Stel een ‘omgekeerde zoekvraag’!

Ken je dat moment dat je tijdens een netwerkbijeenkomst wordt gevraagd om een zoekvraag te stellen?

Een kleine inleiding voor de lezer die onbekend is met dit moment. Het houdt in dat je als ondernemer tijdens een netwerkbijeenkomst een bedrijf mag noemen waar je graag om tafel wilt komen om jouw bedrijf te introduceren om uiteindelijk jouw producten of diensten te verkopen. Alles uiteraard op een vriendelijke en charmante manier. Als een ander (aanwezig op dezelfde netwerkbijeenkomst) jouw vraag hoort, en deze bij het door jou gewenste bedrijf de juiste contactpersonen heeft en jou wil voorstellen, dan is de vraag beantwoord en heb je elkaar geholpen. Maar is dat wel zo? Help je elkaar op die manier echt?

Is het zo dat jouw “ideale klant” vooral te maken heeft met de aantrekkingskracht die een bedrijf op jou heeft? Of de gedachte aan de omzet die een klant zou kunnen genereren? Of dat het goed voor jou staat, te kunnen zeggen voor dat bedrijf te werken? Of is het andersom en ben jij aantrekkelijk voor jouw ideale klant?

De ideale klant sluit aan bij de hartwaarden (ook wel kernwaarden genoemd) en missie van jouw bedrijf, voelt zich daarbij ‘thuis’.Sluiten de hartwaarden onderling niet aan, dan is de zakelijke relatie gedoemd om te mislukken. Net als in het ‘normale leven’. Deze ideale klant heeft vervolgens een vraag die jij als professional het beste kan beantwoorden. Sluit jouw expertise, kennis, kunde en netwerk niet aan, dan is het startfundament van de samenwerking niet stevig. Jij bent dan niet degene die de vraag kan beantwoorden. Daarbij is er natuurlijk altijd de bekende ‘klik’, de X-factor, de grote onbekende, die uiteindelijk jus geeft aan een succesvolle samenwerking tussen professionals.

Om deze reden denk ik dat een goede pitch waarbij jij als professional (1) jouw hartwaarden duidelijk neerzet en (2) een zeer korte omschrijving (liefst in één woord) wat je doet MET de vraag “Welk bedrijf zou volgens jou hierbij passen?” de ander de gelegenheid geeft een echte ‘match-made-in-heaven’ te maken. Het vergt lef en eigen inzicht van de vraagsteller. Je treedt buiten de geijkte paden. Ook vergt het meer denkwerk van degene die jouw vraag wil beantwoorden. Het oprecht moeite doen voor elkaar is maatwerk en kost tijd, maar zal zoveel meer opleveren dan een snelle en ondoordachte match.

Met deze tip (R)echt Wel geholpen? We horen het graag op info@rechtwel.nl.

MAIL ONS BEL ONS

Welke held kies jij?

Zoek jij een probleemoplosser, expert op de achtergrond of vertrouwenspersoon? Jouw juridische held vind je onder ons Superhelden-menu-item.

MAIL ONS BEL ONS