Strategic Customer Care Consultancy

Meer winst uit bestaande klanten halen? Dat kan!

SCC helpt organisaties klantgerichter te worden en om zo niet alleen de financiële winst te vergroten door meer en vollere klanten aan zich te binden, maar ook het werkplezier en de loyaliteit van medewerkers te verhogen. Dit doen we met onderzoeken en concepten die we in de afgelopen jaren vanuit de praktijk hebben ontwikkeld. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek, maar ook mysteryguestonderzoek en klachtenanalyses. De concepten variëren onder andere van een spel om verkoop te stimuleren of om medewerkers actiever betrokken bij uw organisatie te krijgen tot quizzen om kennis op een andere manier te verhogen en een methodiek om positieve feedback te stimuleren en benutten.

Hoe zit dat dan?

We weten allemaal dat:

  • niet 'prijs', maar 'tegenvallende service' vaak de reden is om te switchen
  • 'mond-tot-mond'-reclame vele malen effectiever is dan welke andere vorm van reclame
  • klachten 6 tot 8 maal worden doorverteld
  • een positief verhaal pas wordt doorverteld, wanneer verwachtingen fors zijn overtroffen
  • tevreden klanten meer en frequenter aanschaffen
  • het veel meer kost om een nieuwe klant te winnen, dan een bestaande klant te behouden
  • voor elke klant die klaagt er 5 klanten 'geruisloos' ontevreden zijn

Maar ondertussen blijven we doen, wat we deden. Om iets te veranderen, moeten in de spiegel worden gekeken en de hand in eigen boezem worden gestoken. Er moet met de eigen organisatie aan de slag worden gegaan, die kun je namelijk beïnvloeden!

Daar helpen we je als SCC graag bij!

Sinds 1997 helpt SCC organisaties klantgerichter te ondernemen. Dit alles met als doel de winst te optimaliseren, waarbij winst verder gaat dan alleen maar financiële winst. Juist ook de medewerkersmotivatie en - loyaliteit zullen hierdoor groeien. Hieraan ligt een eenvoudige drie-eenheid ten grondslag: ‘wat wil de directie’, ‘wat doen medewerkers’ en ‘wat ervaren klanten’. SCC brengt deze drie pijlers in organisaties bij elkaar. Hierbij wordt outside-in gewerkt, dat wil zeggen dat van buiten uit terug de organisatie ín wordt geredeneerd. Op die manier kan voor elke organisatie worden gewerkt, ongeacht omvang, branche en type klanten die worden bediend, of het nu een profit of non profit organisatie betreft. 

Wat is de link met Recht Wel Juristen & Mediators?

Een van de fundamenten om dit goed te kunnen doen, is een stevige en goede juridische basis die zaken aan de voorkant goed regelt, zodat alle energie in het ondernemen kan worden gestoken. Recht Wel Juristen & Mediators verzorgt dit op een betrokken, menselijke en zeer klantgerichte manier!

Website: SCC Consultancy

LinkedIn: Solange Walop

 

MAIL ONS BEL ONS

onze helden

  • sfeerfoto

Welke jurist kies jij?

Zoek jij een toezichthouder, bedrijfsjurist of mediator? Neem dan contact met een van onze juristen op.

MAIL ONS BEL ONS