hoge-hakken-secretaresse

Ontslag van secretaresse met pikant verleden

Een advocatenkantoor moest vanwege bedrijfseconomische redenen reorganiseren. Vaak een verdekt woord voor ‘ontslag van mensen’.

Bij dit kantoor moest een secretaresse eruit. Niet zomaar een secretaresse voor het advocatenkantoor, maar een secretaresse met ‘een pikant verleden’. In het verleden had zij namelijk een affaire gehad met een advocaat van hetzelfde kantoor.

Ten tijde en na afloop van de affaire heeft het kantoor geen ontslag aangevraagd van de secretaresse. De affaire was blijkbaar geen probleem ten aanzien van haar functioneren binnen kantoor.

En toen kwamen de slechte economische tijden…. ontslag van personeel was onvermijdelijk. De eerste gesprekken voor een zogenaamd geregeld afscheid (= weg met een regeling en behoud van WW-rechten voor de werknemer) werden gevoerd. De secretaresse wilde echter niet ingaan op het gedane aanbod.

Het advocatenkantoor werd er narrig van, ongeduldig, wanhopig (?) en besloot in alle wijsheid om de druk op te voeren op de secretaresse. Het verleden van de secretaresse, dat nooit eerder een probleem was geweest werd nu als konijn uit de hoge hoed getoverd.

Het eerdere contact tussen de advocaat en de secretaresse had online en offline plaatsgevonden. Via de mailvoorziening van kantoor waren verhitte mails verzonden van de advocaat naar de secretaresse (van de secretaresse naar de advocaat was onbekend).

Secretaresse Hakken

Het advocatenkantoor vond dit nu opeens ‘volstrekt ongepast en onaanvaardbaar’ en ‘een werkneemster met een dergelijke integriteitsbeleving kan niet functioneren als enige fulltime secretaresse’ volgens het advocatenkantoor gemeld in de ontslagprocedure (op basis van bedrijfseconomische gronden!) bij het UWV. ‘Destijds had al een ontslagmaatregel kunnen plaatsvinden’, aldus het kantoor.

De secretaresse was geschokt. En terecht!! Haar verleden ligt op straat. Wordt misbruikt als aanvullende reden om haar ontslag te realiseren. Ze werd er ook strijdbaar van.

Ze heeft – zo kan je uit de gebeurtenissen opmaken – opgelet bij haar werkgever. Ze heeft een slimme advocaat in de arm genomen en heeft zelf aan de rechter gevraagd of deze haar arbeidsovereenkomst op haar verzoek te ontbinden met als grondslag ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Zo! Wat denk jij als je dit leest? Ik denk alleen maar: BAM! Een secretaresse met Rotterdamse inslag. Niet lullen, maar poetsen….ook al is dat in dit verhaal een wat ongelukkig gezegde.

De rechter geeft de secretaresse gelijk. Het Hof oordeelt: ‘[Praktijk] had zich moeten en kunnen realiseren dat het voor [appellante] uitermate gênant zou zijn wanneer dergelijke e-mails zouden worden geopenbaard. Ook had [praktijk] er rekening mee moeten houden dat dit van negatieve invloed zou zijn op de persoonlijke levenssfeer van [appellante]. Het daadwerkelijk inbrengen van deze mails in de procedure bij het UWV, maakt het handelen van [praktijk] extra verwijtbaar.’

De secretaresse krijgt een billijke vergoeding toegekend en haar arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Gerechtigheid voor de secretaresse. Soms is het recht ook recht. Gelukkig.

Blijf ik toch nog met de vraag zitten hoe mijn concullega ‘s hadden kunnen komen tot deze konijn uit de hoge hoed. Zaten zij zodanig als een kat in het nauw, dat ze meenden dit soort rare sprongen te moeten nemen?

Marjel Sterrenberg

(1) http://www.advocatie.nl/advocatenkantoor-gebruikt-seksueel-verleden-secretaresse-ontslagzaak

(2) http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:320

Posted on 19/02/2016

MAIL ONS BEL ONS

onze helden

  • sfeerfoto

Welke jurist kies jij?

Zoek jij een toezichthouder, bedrijfsjurist of mediator? Neem dan contact met een van onze juristen op.

MAIL ONS BEL ONS