gereedschap

Het juiste gereedschap voor de financiƫle toezichthouder

Een kort bericht online pakte mijn aandacht: “Topbestuurders financiële instellingen niet schorsen bij verdenking”.

Zowel de online Telegraaf, Fok.nl en Accountantweek.nl (1) schonken aandacht aan dit onderwerp. Topbestuurders zouden niet worden aangepakt bij een verdenking van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid, althans ze zouden niet geschorst kunnen worden.

Rellerige titels online van enkele niet bij mij bekendstaande hoogwaardige journalistieke instellingen, dus extra aandacht voor de inhoud van de berichtgeving vond ik ineens verstandig.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wil(de?) dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een bevoegdheid voor schorsing van topbestuurders van financiële instellingen kregen, maar hij trok recentelijk dat onderdeel uit een wetsvoorstel (2) terug. Hij trok het terug op advies van de Raad van State.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Daar werken geen ‘domme jongens en meisjes’. Om welke reden zouden zij een op het eerste gezicht prima voorstel terug naar de tekenkamer verwijzen?

Kort en bondig: het schorsen van een dergelijke bestuurder door een externe partij is een groots wapen. Om dat in te zetten moet het proportioneel zijn en een dergelijke nieuw wapen moet voor externe partijen noodzakelijk zijn om haar taak te kunnen uitvoeren. De motivatie voor de noodzaak van dit nieuwe wapen was onvoldoende, en de Minister kan en mag werken aan een verbeterde motivering op dit punt.

In het advies van de Raad van State (3) wordt opgemerkt dat het wapen ingrijpend is voor de betreffende financiële instelling en de betrokken persoon. Het enige punt in het advies van de Raad van State waar ik merk dat een zachte zucht ontsnapt aan mijn lippen. Jazeker het is ingrijpend!! De bestuurder zal reputatieschade lijden, en mogelijk zonder goede reden. Een verdenking kan onterecht zijn. Een financiële instelling ondervindt enorme hinder van het schorsen van haar bestuurder door een externe toezichthouder. Meer dan alleen hinder zelfs. Maar hebben de financiële instellingen het daar niet zelf naar gemaakt dat strak toezicht nodig is?!

Toezicht houden kan je alleen als je beschikt over het juiste gereedschap, naast kennis en kunde. Zowel voor de interne als externe toezichthouders. De bevoegdheid tot schorsing door de externe toezichthouder (de interne toezichthouder heeft deze al) bij een verdenking op ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid is een terecht nieuw wapen dat wettelijk verstrekt zal moeten worden aan de DNB en AFM. Als de interne toezichthouder faalt of aarzelt, dan is daar de externe toezichthouder om alsnog in te grijpen.
We hebben gekozen voor het systeem van een interne en externe toezichthouder, dus laten we dan ook beide toezichthouders voorzien van hetzelfde gereedschap. Elke timmerman kan je vertellen, dat het slecht werken is zonder het juiste gereedschap. Dat geldt ook voor vakmensen met een toezichthoudende taak.

Het schorsen van een bestuurder bij verdenking van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid op het moment dat deze al is aangesteld is ‘Gezond Boerenverstand’. Een gegronde verdenking op ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid is altijd reden om de zaak uit te zoeken, de betrokken persoon en onderneming in bescherming te nemen en de situatie te bevriezen en te onderzoeken. Deze werkwijze geldt al voor de ‘gewone medewerkers’ binnen een onderneming of instelling, voor een toezichthouder ten opzichte van haar bestuurder en deze werkwijze zou zeker moeten gelden voor een topbestuurder op een dergelijk topniveau waar de risico’s vele malen groter zijn.

Ik spreek de hoop uit dat Gezond BoerenVerstand mag zege vieren en Minister Dijsselbloem zijn motivatie voor dit nieuwe wapen afdoende heeft aangescherpt, zodat met een positief advies van de Raad van State alsnog de DNB en AFM worden voorzien van het juiste gereedschap.

Een groet met Gezond Boerenverstand,
Marjel Sterrenberg

Notes:
1. http://accountantweek.nl/artikel/topbestuurders-financile-instellingen-niet-schorsen-bij-verdenking-
2. Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016), met memorie van toelichting.
3. Advies W06.14.0475/III, datum: maandag 2 maart 2015, Kamerstukken II 2014/2015, 34 198, nr. 4.

Posted on 21/05/2015

MAIL ONS BEL ONS

onze helden

  • sfeerfoto

Welke jurist kies jij?

Zoek jij een toezichthouder, bedrijfsjurist of mediator? Neem dan contact met een van onze juristen op.

MAIL ONS BEL ONS