gedwongen

Gedwongen winkelnering

Het is een van mijn (vele) allergieën en ik denk dat menig mens met mij deze allergie bezit zonder het zelf te weten.

Wikipedia zegt het gedeeltelijk goed:

“Gedwongen winkelnering is de verplichting om aankopen bij een bepaalde leverancier te doen. Vooral in de negentiende eeuw moesten arbeiders in bepaalde bedrijfstakken een deel van het loon besteden bij de werkgever of door de werkgever aangewezen winkelbedrijven. Door acties van de vakbonden en door overheidsmaatregelen is deze vorm van gedwongen winkelnering ten slotte ook in Nederland verdwenen.”

Dat laatste is helaas duidelijk niet waar. Gedwongen winkelnering bestaat nog steeds.

Gelukkig vervolgt Wikipedia: “Het begrip gedwongen winkelnering wordt tegenwoordig vaak in ruimere zin gebruikt. In Nederland bijvoorbeeld voor het alleenrecht van ROC's om inburgeringscursussen te verzorgen of voor de verplichting van patiënten om bepaalde medische dienstverleners te kiezen. In gevangenissen en verzorgingstehuizen bestaat in feite gedwongen winkelnering. Er is daar maar één (dure) winkel terwijl een alternatief voor velen nauwelijks mogelijk is.”

Wat is er gebeurd? Waarom gaan we niet met zijn allen de barricade op om te vechten tegen dit onrecht? Met het verdwijnen van de macht van de vakbonden is ook de kracht uit ons Nederlanders verdwenen? De Pietitie Facebookpage “liken” doen we massaal, bijna 2.2 miljoen, maar we vinden het prima als ons een zeker ziekenhuis, ROC of advocaat wordt voorgeschreven door een verzekeraar? Zijn we zo’n gedwee volk?

Natuurlijk zijn er nog veel “grotere zaken” om voor te vechten, maar dit treft toch ook zeker ons allen en is veel eenvoudiger te bestrijden dan bijvoorbeeld wereldhonger. Naast een gevecht voor de grote zaken (wat nooit gestaakt mag worden), is een Quick Win op het gebied van gedwongen winkelnering serieus binnen te halen. Ik zeg: “Laten we ons verenigen! Wat zou een groep van 2.2 miljoen mensen als machtsblok betekenen ten opzichte van ziektekostenverzekeraars?!”

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat er sprake is van een vrije keuze voor een rechtbijstandverlener. Vrije advocaat of juristkeuze. Rechtsbijstandverzekerden mogen zelf kiezen welke advocaat of jurist hun zaak behandelt. Degene die dit gevecht is aangegaan is Jan Sneller. Jan Sneller heeft een rechtsbijstandsverzekering. Sneller verlangt schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag. Hij wil een gerechtelijke procedure starten met bijstand van een door hem gekozen advocaat, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Dat wordt hem niet gegund.

Jan Sneller vecht. Jan Sneller wint. Jan Sneller is een held.

Sinds enige tijd wordt een factuur niet vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar. De diensten zijn niet geleverd door een door de verzekering gecontracteerd ziekenhuis. Welk ziekenhuis wel of niet was gecontracteerd stond niet op de website. Nee…..daarvoor moet je bellen. Bellen voor een eenvoudige procedure. Is het niet veel eenvoudiger en rechtvaardiger om een tarief vast te stellen dat wordt uitgekeerd voor een bepaalde operatie en vervolgens vanuit daar de verzekerden vrij te laten in de keus voor een ziekenhuis? De totale kosten kan het ziekenhuis zelf bepalen en de verzekerden zien of en hoeveel ze zelf moeten bijbetalen.

Gedwongen winkelnering is verboden. Dat heeft Jan Sneller recentelijk weer duidelijk gemaakt.

Ik ga vechten. Vechten tegen de onzin van gedwongen winkelnering bij door de ziektekostenverzekeraars gekozen ziekenhuizen. Ik ben het ‘spuugbeu’. Wie heeft er nog een niet vergoede rekening liggen en doet met me mee?

BAM, vechten, laten we ons verenigen, opkomen voor basisrechten en niet apathisch blijven toezien hoe vermeende machtsblokken de onrechtmatige wet blijft dicteren.

Ik zie jullie mails graag verschijnen: info@recht-wel.nl

Jan Sneller arrest: Hof van Justitie van de EU, d.d. 7 November 2013, arrest gewezen in zaak C-442/12 JanSneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.

Posted on 25/11/2013

MAIL ONS BEL ONS

onze helden

  • sfeerfoto

Welke jurist kies jij?

Zoek jij een toezichthouder, bedrijfsjurist of mediator? Neem dan contact met een van onze juristen op.

MAIL ONS BEL ONS